Nejběžnější politické směry

Vzhledem k existenci mnoha nejrůznějších politických subjektů, existuje rovněž spousta nejrůznějších názorů, které tyto subjekty prosazují. V dnešní době se však čím dál méně díváme na tradiční rozdělení pravice x levice, ale používáme konkrétní označení pro ten či onen politický směr. Se kterými politickými směry a myšlenkami se můžeme nejčastěji setkat?
Pro co volit
Konzervatismus
Začněme konzervatismem. Obecně se konzervatismus vyznačuje malými nebo žádnými změnami na fungujícím systému. Myšlenkou konzervatismu je především zachování tradičních hodnot a tradic dané země. Často bývá tento směr spojován s nacionalismem a prosazováním národních zájmů. Za konzervativce lze označit např. britský premiér Boris Johnson.
Liberalismus
Opakem konzervatismu je liberalismus. Liberalismus si zjednodušeně řečeno zakládá na velké toleranci a přinášení a respektování nových věcí. Původ tohoto směru lze však spatřovat nikoli v politice, ale ekonomii, když přinesl tento směr na světlo světa známý ekonom Adam Smith. V celku lze shrnout, že na liberálních principech funguje Evropská unie.
Sociální demokracie
Sociální demokracie funguje na principu vzájemné pomoci a sounáležitosti mezi lidmi. Proslavila se především zviditelněním pozitivní diskriminace a pomoci sociálně znevýhodněným. V České republice patří zástupce tohoto směru ČSSD.
Rozhodování, zda volit
Zelení/ekologická hnutí
Směr, jehož základy můžeme spatřovat v ochraně přírody a prosazováním ekologických programů. Typickým představitelem budiž hnutí Greenpeace. Ekologická hnutí se snaží v současné době upozorňovat především na globální oteplování, kácení deštných lesů, zamořování oceánů nebo využití alternativních zdrojů energie.
Komunismus/marxismus
Tento směr nejspíše netřeba blíže představovat, vzhledem k historii České republiky, respektive Československa. Komunismus lze spatřit ve znárodňování, malé existenci soukromého vlastnictví a vzájemné solidaritě a pomoci. Svým způsobem se dá označit jako „radikálnější socialismus“.